Praktische zaken

Het eerste kennismakingsgesprek (maximaal 30 minuten) is gratis. Daarna geldt een uurtarief van € 95,00 (exclusief BTW) voor bedrijven of € 90,00 (exclusief BTW) voor particulieren.

Ik ben aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (lidnummer 117326 ) en gebonden aan de ethische gedragscode en het klachtenreglement van de ABvC (www.abvc.nl).

Sommige zorgverzekeraars vergoeden coaching of counseling geheel of gedeeltelijk, meestal uit een aanvullende verzekering. Coaching of counseling valt doorgaans onder psychosociale hulpverlening of alternatieve geneeswijzen. Raadpleeg uw polis of informeer bij uw zorgverzekeraar naar vergoedingen en voorwaarden.
Voor een overzicht van de vergoedingen kunt u kijken op de website van het ABvC (www.abvc.nl). Kies rechts bovenin voor ‘ABvC van A tot Z’ en vervolgens ‘Zorgverzekeraars: lijst vergoedingen’.

Daarnaast zijn er steeds meer werkgevers die coaching of counseling voor hun medewerkers vergoeden. Het kan de moeite waard zijn om dit te bespreken met uw werkgever, zeker wanneer uw vraag aan arbeid gerelateerd is.