Coaching in bedrijven

Coaching in bedrijven

Mijn coaching is resultaatgericht. Hoe kunnen we komen tot de beste resultaten?

Het beste resultaat wordt bereikt als zowel de medewerkers als de organisatie optimaal functioneren. Waaraan kunnen we zoal denken?

 • zelfvertrouwen van de medewerkers in hun klantgericht rol
 • helderheid van het beoogde bedrijfsimago
 • respect voor de klant, zijn wensen en zijn opvattingen
 • eenduidigheid in optreden
 • beloven wat reëel is en realiseren wat beloofd is
 • correcte en efficiënte vastlegging van afspraken
 • relatie met de back-office
 • duidelijkheid over doelen en targets
 • belonen van effectief gedrag
 • gebruiken van verbeterideeën
 • bespreekbaarheid van knelpunten en fouten
 • plezier in het werk
 • condities en faciliteiten
 • uitstraling van een onderling goede omgang op de klant

Een coachingstraject begint met een oriëntatie. Het traject wordt afgestemd op uw concrete situatie. Natuurlijk worden er ook later tijdens het traject zaken zichtbaar, waarmee natuurlijk alsnog rekening gehouden wordt.

Het resultaat van mijn oriëntatie bespreek ik met de opdrachtgever en met de werknemers. Dat is een moment van bewustwording. Voor mijzelf is het een gelegenheid om mijn eigen bevindingen aan te scherpen. Voor opdrachtgever en medewerkers wordt zichtbaar in welke richting verbeteringen nodig en mogelijk zijn.

Door deze bewustwording is de eerste stap gezet. Nu begint het traject van ontwikkeling. Daarbij stimuleer ik de medewerkers om te doen, te experimenteren en eventueel nieuwe afspraken te maken.

De afronding van een coachingstraject bestaat uit een korte rapportage. Deze rapportage bevat een samenvatting van de ontwikkelingen die de medewerkers hebben doorgemaakt en aanbevelingen ten aanzien van de organisatie

Mijn werk is gericht op resultaat. Ook in mijn coachingsactiviteiten zelf wil ik een optimaal rendement bereiken voor mijn klant:

 • zo weinig mogelijk verlet van medewerkers
 • afstemming op de concrete verbetermogelijkheden en -wensen
 • actiegerichte aanpak
 • groepscoaching
 • lage eigen bedrijfskosten
 • participerende werkwijze

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met mij op.