Counseling & Coaching

Counseling en Coaching

Ik begeleid bij keuzes en dilemma’s in het leven. Belangrijk is wie je eigenlijk wil zijn, waaraan je energie ontleent, wat vreugde geeft. Maar ook wat je in de weg zit en waarover je twijfelt.
Ik ondersteun en begeleid je bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in jouw leven. Deze situaties kunnen klachten geven als moeheid, weinig energie, lusteloosheid, hoofdpijn, spanningsklachten of een ontevreden gevoel. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Persoonlijke counseling kan je helpen om de balans in jezelf en jouw leven terug te vinden waardoor je klachten verminderen.

Voor meer informatie over Persoonlijke Coaching & Counseling (klik hier)

Mijn coachende activiteiten in bedrijven zijn vooral gericht op samenwerking en klantcontacten. Ik baseer me onder meer op de volgende competenties: besef van
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerkingsvaardigheid, communicatieve
en sociale vaardigheid, creativiteit en klant- en marktgerichtheid. Ik creëer geen
geïsoleerde trainingssituaties maar neem de werkzaamheden in de praktijk als
uitgangspunt.
Mijn participerende aanpak leidt tot een zo groot mogelijke effectiviteit, omdat mijn
activiteiten direct aangrijpen op het werk in de praktijk.

Voor meer informatie over Coaching in Bedrijven (klik hier)